ایران ، تهران
02140660114
ایران , تهران
02140660114

انواع متر

فروش انواع متر در برند های مختلف

ابزار اندازه گیری که به متر معروف هست وسیله ای مدرج بر اساس مقایس های میلیمتر، سانتیمتر، اینچ و فوت است که جهت اندازه گذاری یا اندازه گیری فاصله بین دو شی یا مشخص کردن فاصله دو نقطه از یک شی مورد استفاده قرار می گیرد.

متر بنایی

شهر ابزار صادقی

 

فروش عمده و خرد انواع ابزار آلات مکانیکی ، ابزار آلات برقی ، ابزار آلات ساختمانی و بنایی ، ابزار آلات ایمنی و جوشکاری ، ابزار آلات برشکاری ، چسب و رنگ ، پیچ و مهره